That’s a lot of CHI !

About CHI, GUI and stuff.

Think Aloud met Paper Prototype over app (Silvy)

leave a comment »

Test persoon

  • Naam: Silvy
  • Datum: 27-03-09
  • Geslacht: vrouw
  • Leeftijd: 23
  • Extra opmerkingen: Een biologie studente aan de KUL, vertrouwd met computers. Een frequent Facebook gebruik, neemt vaak deel aan spelletjes en quizzen op Facebook. Heeft ook al aan de vorige Think Aloud deelgenomen, dus ze wist al dat ze zoveel mogelijk moest zeggen en hoe het er ongeveer aan toe ging.

Opmerkingen en setup

Deze test is een Think Aloud, waarvan gebruik gemaakt werd van het volgende Paper Prototype: https://thatsalottachi.wordpress.com/2009/03/25/114/ .

Dit Paper Prototype omvat niet alle delen van het programma. Zo zijn er bijvoorbeeld geen invites voorzien. Het proces van invites is echter heel gelijkaardig met andere applicaties (standaard Facebook invites). Ook zijn er geen papiertjes voor veranderingen van waarden of boodschappen die verschijnen, dit wordt allemaal met de hand gedaan.

De test heb ik alleen gedaan. Ik moest alles zelf met de hand opschrijven en tijdens de test ook zeggen wat er gebeurde. Bijvoorbeeld dat er een blad wisselde, of dat er een of meerdere waarden wijzigden. Door omstandigheden is dit ook niet gefilmd of opgenomen.

Het feit dat ik dit alles alleen moest doen en dat er niet meerdere personen aanwezig waren, heeft er voor gezorgd dat voor elke actie van de testpersoon, er meerdere keren dezelfde tijd aan opschrijven gepaard ging. En hierna moest ik nog zeggen wat er veranderd was aan de pagina, of een nieuwe pagina aanreiken.

Doordat er meer tijd gepaard ging met de procedure dan met de eigenlijke test, zijn de tijdsmetingen ofwel niet accuraat, ofwel niet relevant. Indien je na een actie van de gebruiker (die een paar seconden duurde) 2 minuten moet opschrijven en uitleggen wat er veranderd is, heeft de gebruiker ook veel meer tijd om na te denken gekregen, wat er ook voor zorgt dat je niet gewoon weg die 2 minuten kunt aftrekken van de tijdsmeting.

Ten tweede moet er ook worden opgemerkt dat zeggen dat er iets veranderd is, er de aandacht op vestigt, wat niet altijd het geval is, als dat getal/ding gewoonweg zou veranderen in de echte GUI. Zelfs als wordt gewerkt met kleine papiertjes die erop worden geplakt, wordt er nog de aandacht op gevestigd.

Aangezien het gaat over een spel, is het volgens mijn inzicht niet het doel van de gebruiker om bepaalde acties te ondernemen, maar eerder om te spelen en in het spel zelf dingen te zoeken om te doen. Door te vragen om iets te doen, geef je eigenlijk al prijs dat dat mogelijk is. In ons geval is het waarschijnlijk beter om de gebruiker zijn gang te laten gaan. We kunnen wel vragen om alles uit te proberen en ten hoogste op het einde om (indien er iets vergeten is) iets te doen. Dit laatste is niet nodig geweest.

De tekst in Italic betekent dat dit door mij gezegd is en gewone tekst door de testpersoon. De pagina’s worden zoveel mogelijk met || gebruikt voor de duidelijkheid. Haakjes worden meestal gebruikt voor wat er gebeurt, de tekst dan ook in Italics.

De eigenlijke test

Planetary Conquest gaat over planeten veroveren en beheren. Stel je hebt het spel gekozen en op aanvaard/toevoegen geklikt. Je komt terecht op deze pagina. |Command Center (=index)|

Zijn dat planeten van andere mensen?

(Bekijkt en analyseert alles een 45 tal seconden)

–>Ah, ik heb 3 planeten.

Eerst zien met hoeveel Resources ik Science kan kopen. Moet ik hiervoor die bar verder trekken? Of nee, gewoon op plus drukken.

(Drukt 1 keer op de plus bij Science)

Er gaat 100.000 af van je Resources vanboven, niet op die links.

Ik wil op de Planeten Industry verhogen en ook Defense. Althans afhankelijk van hoeveel geld het kost.

(Drukt op de plus van planeet 1 industry)

Er gaat weeral 100.000 af van je Resources. En de bar wordt wat meer gekleurd.

(Drukt op de plus van planeet 2 industry)

Er gaat opnieuw 100.000 af van je Resources. En de bar wordt wat meer gekleurd.

(Drukt op de Defense van beide planeten, hetzelfde als bij Resources)

(Drukt op ‘Confirm upgrades’)

De pagina wordt herladen en de Resources zijn op de 2 plaatsen weg en upgrades staan er.

Voor al mijn geld op is wil ik naar Explore Galaxy. Misschien had ik dat beter vroeger gedaan want anders ben ik al onmiddelijk al mijn geld kwijt.

(Drukt op de tab Explore Galaxy)

Je komt terecht op deze pagina. |Explore Galaxy, friends|

Ik veronderstel dat dit mijn vrienden zijn. Staat er juist hetzelfde als bij mij.

Ik heb geen idee wat er gebeurt als ik op View All klik, zal maar proberen.

(Drukt op View All)

Je krijgt het volgende te zien. |Explore Galaxy, all|

Ah, dat zijn alle planeten. Ongeveer 10 seconden nadenken. Ah neen, dat zijn alle mensen. (Ik zeg: namen die je niet kent staan er tussen, ik weet iets te laat om hiermee af te komen.) Er staan namen tussen die ik niet ken. Je kunt ze dus allemaal aanvallen.

Staat er ergens bij hoeveel het kost? Misschien als ik op Attack druk?

Toch liever mijn vrienden, dat is precies een duidelijker overzicht.

(Naar pagina met vrienden) Explore Galaxy, friends|

Ik pak er een die een lage Defense heeft. Maar maakt dat eigenlijk iets uit? (geen antwoord)

(Drukt op Attack.)

Je krijgt de volgende pagina te zien. |Attack|

(Na een paar seconden) Aha, nu begrijp ik het, ziet doel. Ik moet kiezen hoeveel Resources om aan te vallen. En daarnaast staat hoeveel kans ik heb om te winnen naargelang de geselecteerde Resources.

Ik ga zien (verslepen) hoeveel Resources ik nodig heb om de kans > 50% te maken.

(Versleept uiteindelijk tot 500.000 Resources en 55% kans)

(Klikt op Attack)

(Veronderstel gewonnen)

Je krijgt terug het Command Center te zien. Er staat een Planeet bij in de lijst. In History staat dat je gewonnen hebt en 100.000 Resources hebt teruggekregen.

Ik wil Defense verhogen om de Planet te verdedigen. (Ik hoop dat dit wel werkt)

(Klikt op Defense plus van de nieuwe Planeet, 100.00 gaat af)

(Drukt op Science plus, heeft 100.000 Resources over)

Er gebeurt niets.

Ah dus dat kost meer bij de volgende levels. Ik moet dus wachten tot ik meer geld heb.

Stel dat je wacht tot je terug 300.000 hebt.

(Klikt op Science)

Er gaat 150.000 weg.

(Klikt op Planet, Defense)

Er gaat weer 150.000 af.

(Klikt op Confirm upgrades, de pagina herlaadt)

Stel in History komt er plots dat je Planet is aangevallen, dat je verloren hebt. De Planet is ook weg op je Command Center.

Ik moet ofwel mijn Defense naar boven doen of terug aanvallen.

(Klikt op naam in History)

Je belandt op zijn profiel. Uh eigenlijk zou het wel handig zijn om dit naar een pagina met informatie over die persoon en zijn planeten te sturen. Ok stel dat je dit kunt.

(Klikt op Attack naast zijn Planet met zwakste Defense)

Er staat bij 300.000 Resources 15 % kans op overwinning en ik heb er niet veel meer. Waarschijnlijk gaat er niet veel meer kans zijn als ik meer/alle Resources inzet.

Ok, ik val niet aan en ga mijn geld opdoen aan andere dingen.

(Gaat terug naar Command Center, telkens via de tab)

(Geeft geld uit aan Defense, afwisseld aan de verschillende Planets tot geld op)

Ik zal eens zien naar de Rankings.

(Drukt op Rankings) |Rankings, Friends|

Je ziet 2 spelers. Jezelf en een andere kennis. Bijvoorbeeld degene van wie je over die applicatie gehoord hebt (of invite gekregen hebt). Deze speler heeft een langere/betere Rank.

Ik zie de Rankings van mijn vrienden. Waarom heb ik zo’n groot getal als Ranking? Ik dacht dat dit de Ranking tussen vrienden zou zijn. Dit is het dus niet. Ik ben dit wel gewend van andere applicaties dat dit zo is. (bijvoorbeeld GeoChallenge waar je je Ranking kunt zien bij je vrienden, in je heel land en in heel de wereld)

Wat kan ik nog doen. Misschien of View All, maar als ik al zie welke globale Rank ik heb bij de Friends Rank dan is dit misschien niet nodig.  Maar ik zal het doen om je een plezier te doen. (niets speciaals meer daar)

Oh en het valt me op dat mijn Ranking ook op de tab staat.

Tenslotte zal ik vrienden inviteren. Dit doe ik normaal niet, heb er meestal geen goesting in. Maar nu misschien wel.

(Duidt een paar mensen (6) aan in haar lijstje.)

Hey je krijgt enkel Planets na accept? Bah. (–>technisch niet haalbaar/toegestaan, dus we gaan toch waarschijnlijk niets van dit type doen)

Eigenlijk heb ik niet zo graag veel Planets, misschien beter een paar helemaal te upgraden en te baseren op Science en pas nadien aan te vallen.

(Einde, in totaal ongeveer 30 minuten maar vooral opschrijven en zeggen wat er veranderd is, het eigenlijke spel ging meestal vlotter dan kon geregistreerd worden, meestal een paar seconden per ding)

Conclusies

In tegenstelling tot de vorige Think Aloud, speelde tijd hier niet echt veel rol. Het verschil is waarschijnlijk dat bij de registratie en bij het gebruikt van de applicatie, er een duidelijke vooraf bepaalde taak was die uit moest worden gevoerd. Bij een spel is het eerder laten spelen en kunnen enkel de afzonderlijke acties (zoals aanvallen of begrijpen van iets) worden gemeten. Maar in dit geval waren dit meestal minder dan 5 seconden, veel minder dan de tijd om het op te schrijven en exact te timen.

Het spel is vlot speelbaar in de zin dat deze test gebruiker zonder hulp of vragen alle functies van het programma heeft gevonden en meestal redelijk snel (met uitzonderingen) heeft begrepen. Alle dingen die de testpersoon wou doen zijn in een paar seconden gebeurt aangezien het meestal maar op 1 of 2 knopjes drukken was.

Het nut van Science en vooral Defense was niet compleet duidelijk. Dit kan best worden uitgelegd door een soort van hover als je erboven zit met de muis. Dit was eigenlijk wel de bedoeling van in het begin, maar was vergeten/niet gebruikt in de Paper Prototype.

Het tweede is dat als je op de naam van een speler in History klikt dat je niet bij zijn Profile zou moeten terechtkomen, maar bij een overzicht van Planeten en andere gegevens over de persoon (in het spel). Aangezien dat eigenlijk heel duidelijk is, heb ik dat op het moment veranderd dat het ook zo is.

Bij de pagina over Rankings tussen vrienden zouden eigenlijk de Rank tussen de vrienden moeten worden weergegeven en niet de globale Rank (of allebei, maar vooral die tussen vrienden). Dit is eigenlijk heel logisch want dit is consequent hetzelfde als de andere applicaties op Facebook.

De Paper prototype is niet al te boeiend voor deze testpersoon. Dit kan liggen aan de Paper Prototype zelf (op papier, alles duurt lang en zo) of aan het spel. Misschien wat boeiender maken, maar hoe?

Besluit

De tijd was niet belangrijk in deze Think Aloud. Het meeste acties duren heel kort. Alle mogelijkheden van het spel zijn op korte tijd gevonden en gebruikt zonder hulp. Er zijn een heel aantal praktische tips uit voortgekomen. Ten eerste dat het nut van de verschillende dingen duidelijker gemaakt moet worden, bijvoorbeeld met een hover. Ten tweede dat de links in History (en andere plaatsen) naar spelinfo over een speler moeten gaan en niet naar diens profile. Ten derde dat de Rankings een Rank enkel tussen je vrienden moet hebben. En ten slotte dat het spel misschien wat boeiender moet gemaakt worden.

Advertisements

Written by stijnbl

March 28, 2009 at 11:39 pm

Posted in 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: